Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Ấm chén Tử Sa
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Quà tặng gốm sứ
Cặp Lôc Bình Sơn Thủy Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Cặp Lôc Bình Sơn Thủy Cao Cấp
Cặp lộc Bình Tùng Hạc Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Cặp lộc Bình Tùng Hạc Cao Cấp
Cặp lộc Bình Bách Nhi Quần Tùng Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Cặp lộc Bình Bách Nhi Quần Tùng Cao Cấp
Cặp Lộc Bình Lý Ngư vọng Nguyệt Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Cặp Lộc Bình Lý Ngư vọng Nguyệt Cao Cấp
Lọ lộc bình men rạn đắp nổi hoa phù dung cao cấp
Giá bán: 0 đ Lọ lộc bình men rạn đắp nổi hoa phù dung cao cấp
Lọ lộc bình men rạn đắp nổi hoa sen cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 0 đ Lọ lộc bình men rạn đắp nổi hoa sen cao cấp Bát Tràng
Bát hương
Bộ Ấm Vuông men Mã Lão Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Bộ Ấm Vuông men Mã Lão Cao Cấp
Bộ Ấm Men Mã Lão Cao Cấp Bát Tràng
Giá bán: 0 đ Bộ Ấm Men Mã Lão Cao Cấp Bát Tràng
Bộ Vuông Men Thanh Điểu Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Bộ Vuông Men Thanh Điểu Cao Cấp
Bộ ấm Đại Men Thiên Điểu Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Bộ ấm Đại Men Thiên Điểu Cao Cấp
Bộ Ấm Đại Thiên Thanh Cao Cấp Bát tràng
Giá bán: 0 đ Bộ Ấm Đại Thiên Thanh Cao Cấp Bát tràng
Bộ ấm Men Thanh Điểu Cao Cấp Bát Tràng
Giá bán: 0 đ Bộ ấm Men Thanh Điểu Cao Cấp Bát Tràng