Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Ấm chén Tử Sa
Đèn
Giá bán: 0 đ Đèn
Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Giá bán: 0 đ Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Đèn cúp bạch ngọc
Giá bán: 0 đ Đèn cúp bạch ngọc
Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Giá bán: 0 đ Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Quà tặng gốm sứ
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Bát hương
Đèn dầu men rong cổ vẽ vàng 18k cao cấp
Giá bán: 620.000 đ Đèn dầu men rong cổ vẽ vàng 18k cao cấp
Ly phật thủ men rong cổ vẽ sen vàng 18k
Giá bán: 700.000 đ Ly phật thủ men rong cổ vẽ sen vàng 18k
Bát hương men rong cổ vuốt tay vẽ rồng vàng 18k đường kính 14cm
Giá bán: 1.350.000 đ Bát hương men rong cổ vuốt tay vẽ rồng vàng 18k đường kính 14cm
Đèn dầu men rong cổ vẽ rồng vàng 18k
Giá bán: 600.000 đ Đèn dầu men rong cổ vẽ rồng vàng 18k
Kỷ 5 chén cong men rong cổ vẽ rồng vàng 18k
Giá bán: 1.300.000 đ Kỷ 5 chén cong men rong cổ vẽ rồng vàng 18k
Mâm bồng men rong cổ vẽ rồng phượng vàng 18k
Giá bán: 1.350.000 đ Mâm bồng men rong cổ vẽ rồng phượng vàng 18k
Tranh gốm Bát Tràng
Ấm chén dáng nhật quai đồng men hỏa biến hổ phách cao cấp
Giá bán: 550.000 đ Ấm chén dáng nhật quai đồng men hỏa biến hổ phách cao cấp
Ấm chén đèn thần men hỏa biến hổ phách cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 700.000 đ Ấm chén đèn thần men hỏa biến hổ phách cao cấp Bát Tràng
Ấm chén quả hồng men hỏa biến cafe sữa cao cấp
Giá bán: 500.000 đ Ấm chén quả hồng men hỏa biến cafe sữa cao cấp
Ấm chén men hỏa biến hổ phách dáng quả hồng cao cấp
Giá bán: 550.000 đ Ấm chén men hỏa biến hổ phách dáng quả hồng cao cấp
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.150.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.850.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp