Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Quà tặng gốm sứ
Lọ lộc bình MX " phúc đức " 1m6
Giá bán: 5.500.000 đ Lọ lộc bình MX " phúc đức " 1m6
Lọ lộc bình MX " sơn thủy "
Giá bán: 8.500.000 đ Lọ lộc bình MX  " sơn thủy "
Lộc bình vẽ " tùng hạc "
Giá bán: 12.500.000 đ Lộc bình vẽ " tùng hạc "
Lộc bình " sơn thủy cá chép "
Giá bán: 8.200.000 đ Lộc bình " sơn thủy cá chép "
Lộc bình men màu " tứ cảnh " cao cấp vẽ kỹ Bát Tràng - cao 1m4
Giá bán: 7.500.000 đ Lộc bình men màu " tứ cảnh " cao cấp vẽ kỹ Bát Tràng - cao 1m4
Lộc bình men vàng " công đào " vẽ kỹ cao cấp - cao 1m4
Giá bán: 8.200.000 đ Lộc bình men vàng " công đào " vẽ kỹ cao cấp - cao 1m4
Bát hương
Lọ hoa vuốt tay đắp nổi vẽ vàng
Giá bán: 0 đ Lọ hoa vuốt tay đắp nổi vẽ vàng
Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường xanh lục
Giá bán: 0 đ Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường xanh lục
Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường nền đỏ
Giá bán: 0 đ Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường nền đỏ
Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường nền vàng
Giá bán: 0 đ Mai bình hút lộc Liên hoa cát tường nền vàng
Bóng hút lộc Cổ đồ sinh phú quý
Giá bán: 0 đ Bóng hút lộc Cổ đồ sinh phú quý
Bóng hút lộc Tài lộc mãn đường
Giá bán: 0 đ Bóng hút lộc Tài lộc mãn đường
Tranh gốm Bát Tràng
Tranh hoa sen phú quý trường thọ đắp nổi 50x1m
Giá bán: 5.000.000 đ Tranh hoa sen phú quý trường thọ đắp nổi 50x1m
Tranh tứ quý cổ đồ đắp nổi đen trắng kích thước 50x1m
Giá bán: 4.500.000 đ Tranh tứ quý cổ đồ đắp nổi đen trắng kích thước 50x1m
Tranh Tứ Cảnh Gốm Sứ Bát Tràng 45x95
Giá bán: 5.800.000 đ Tranh Tứ Cảnh Gốm Sứ Bát Tràng 45x95
Tranh sứ tứ quý vẽ màu khung gỗ gụ cao cấp - kích thước 55 x 120cm
Giá bán: 12.900.000 đ Tranh sứ tứ quý vẽ màu khung gỗ gụ cao cấp - kích thước 55 x 120cm
Tranh sứ tứ cảnh vẽ màu tràm khung gỗ gụ cao cấp - kích thướng 50 x 1m
Giá bán: 10.900.000 đ Tranh sứ tứ cảnh vẽ màu tràm khung gỗ gụ cao cấp - kích thướng 50 x 1m
Tranh sứ tứ quý vẽ màu đắp nổi cao cấp - kích thước 43 x 85cm
Giá bán: 3.500.000 đ Tranh sứ tứ quý vẽ màu đắp nổi cao cấp - kích thước 43 x 85cm
Ấm chén Bát Tràng in logo
Đèn Lê Chân Đồng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Lê Chân Đồng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Bát Tràng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Bát Tràng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Men Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Men Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Chân Đồng
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Chân Đồng
Nậm Rượu Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Nậm Rượu Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Bát Hương Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Bát Hương Xanh Ngọc Lục Bảo
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng