Chúng tôi có những đối tác chiến lược lớn các đơn vị lớn: ĐH Ngoại thương, ĐH kinh tế Quốc Dân, VP Chính Phủ, UBND Hà Nội... Các đơn vị Toà án tối cao, CA nhân dân các Tỉnh


Battrang.info là địa chỉ tin cậy hơn 10 năm qua chuyên cung cấp gốm sứ Bát Tràng