+ Quý Khách được phép đổi trả sản phẩm phải có những quy định sau:

+ Sản phẩm bị lỗi do phía nhà cung cấp.

+ Sản phẩm đảm bảo còn nguyên vẹn như khi chúng tôi chuyển cho các bạn.

Thời gian được bảo hành tuỳ tuỳ trên từng sản phẩm từ phí chúng tôi

info