Chuỗi cửa hàng gốm sứ Bát Tràng, GOM SU BAT TRANG

Ấm chén Tử Sa
BỘ ẤM CHÉN QUAI VUÔNG MAI TRẮNG
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM CHÉN QUAI VUÔNG MAI TRẮNG
BỘ ẤM CHÉN KIM QUY MAI TRẮNG
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM CHÉN KIM QUY MAI TRẮNG
Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 0 đ Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Giá bán: 0 đ Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 0 đ Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bộ ấm trà vẽ hoa sen Kungfu ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 0 đ Bộ ấm trà vẽ hoa sen Kungfu ( hàng nhập khẩu )
Quà tặng gốm sứ
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Bát hương
ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
ẤM TÍCH VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH  VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L