Chuỗi cửa hàng gốm sứ Bát Tràng, GOM SU BAT TRANG

Ấm chén Tử Sa
Ấm chén Tử Sa Phù Dung ( hàng đặt )
Giá bán: 0 đ Ấm chén Tử Sa Phù Dung ( hàng đặt )
Ấm Tử Sa cây thông chỉ đỏ - Mã số: CT460ĐTL
Giá bán: 0 đ Ấm Tử Sa cây thông chỉ đỏ - Mã số: CT460ĐTL
Ấm tử sa chuông chỉ đỏ kèm phụ kiện - Mã số: CH360ĐS1TL
Giá bán: 0 đ Ấm tử sa chuông chỉ đỏ kèm phụ kiện - Mã số:  CH360ĐS1TL
Ấm chén tử sa Hoa mai gốm đỏ - Mã số : TSN460N
Giá bán: 0 đ Ấm chén tử sa Hoa mai gốm đỏ - Mã số : TSN460N
Ấm tử sa đắp nổi hoa mai - Mã số : TSN460N
Giá bán: 0 đ Ấm tử sa đắp nổi hoa mai - Mã số : TSN460N
Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng- Mã số: MR460TL
Giá bán: 0 đ Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng- Mã số: MR460TL
Quà tặng gốm sứ
Ấm chén in logo
Giá bán: 0 đ Ấm chén in logo
BỘ ẤM CHÉN QUAI VUÔNG MAI TRẮNG
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM CHÉN QUAI VUÔNG MAI TRẮNG
BỘ ẤM CHÉN KIM QUY MAI TRẮNG
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM CHÉN KIM QUY MAI TRẮNG
Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 0 đ Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Giá bán: 0 đ Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 0 đ Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bát hương
Chân bát hương gỗ
Giá bán: 0 đ Chân bát hương gỗ
Chân bát hương rạn
Giá bán: 0 đ Chân bát hương rạn
Bát hương men rạn rồng nổi Bát Tràng
Giá bán: 0 đ Bát hương men rạn rồng nổi Bát Tràng
Bộ bát hương men rạn Bát Tràng
Giá bán: 0 đ Bộ bát hương men rạn Bát Tràng
Bát hương Nhị Long
Giá bán: 0 đ Bát hương Nhị Long
Bát hương Lam cổ
Giá bán: 0 đ Bát hương Lam cổ
Tranh gốm Bát Tràng
Choé rong công đào 5l
Giá bán: 0 đ Choé rong công đào 5l
Choé vẽ cúc dây
Giá bán: 0 đ Choé vẽ cúc dây
Choé rạn đắp nổi
Giá bán: 0 đ Choé rạn đắp nổi
Choé rạn bọc đồng
Giá bán: 0 đ Choé rạn bọc đồng
Choé rong
Giá bán: 0 đ Choé rong
Choé rong 1l bọc đồng
Giá bán: 0 đ Choé rong 1l bọc đồng
Ấm chén Bát Tràng in logo
Lọ vuông đắp bốn mùa 001
Giá bán: 0 đ Lọ vuông đắp bốn mùa 001
Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0006
Giá bán: 0 đ Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0006
Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0005
Giá bán: 0 đ Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0005
Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0004
Giá bán: 0 đ Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0004
Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0003
Giá bán: 0 đ Lọ miệng đấu men rạn màu cao 50 cm 0003
Cặp lộc bình Sơn thuỷ hữu tình, vẽ kỹ, hàng trơn 1m6
Giá bán: 0 đ Cặp lộc bình Sơn thuỷ hữu tình, vẽ kỹ, hàng trơn 1m6
ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
Giá bán: 0 đ BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
ẤM TÍCH VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH  VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L
Giá bán: 0 đ ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L