Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Ấm chén Tử Sa
Đèn
Giá bán: 0 đ Đèn
Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Giá bán: 0 đ Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Đèn cúp bạch ngọc
Giá bán: 0 đ Đèn cúp bạch ngọc
Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Giá bán: 0 đ Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Quà tặng gốm sứ
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Bát hương
Bộ đồ thờ men rạn vẽ 3 bát hương dành cho ban thờ án gian - đồ thờ bát tràng
Giá bán: 3.500.000 đ Bộ đồ thờ men rạn vẽ 3 bát hương dành cho ban thờ án gian - đồ thờ bát tràng
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) - đồ thờ bát tràng
Giá bán: 3.900.000 đ Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) - đồ thờ bát tràng
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) - đồ thờ bát tràng
Giá bán: 2.900.000 đ Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) - đồ thờ bát tràng
Bát sâm men rạn đắp nổi ( loại ít họa tiết ) - bát đựng nước thờ
Giá bán: 90.000 đ Bát sâm men rạn đắp nổi ( loại ít họa tiết ) - bát đựng nước thờ
Chóe men rạn đắp nổi cao 13cm ( loại ít họa tiết ) - chóe thờ cúng
Giá bán: 160.000 đ Chóe men rạn đắp nổi cao 13cm ( loại ít họa tiết ) - chóe thờ cúng
Bát hương men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) đường kính 14 - bát hương bát tràng
Giá bán: 400.000 đ Bát hương men rạn đắp nổi hoa sen ( loại ít họa tiết ) đường kính 14 - bát hương bát tràng
Tranh gốm Bát Tràng
Bộ ấm chén siêu quai đồng men hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.450.000 đ Bộ ấm chén siêu quai đồng men hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Bộ ấm chén tay trúc khay hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.150.000 đ Bộ ấm chén tay trúc khay hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Bộ ấm chén vuông bát giác men hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.400.000 đ Bộ ấm chén vuông bát giác men hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Bộ ấm chén quả hồng mật ong men hỏa biến - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.100.000 đ Bộ ấm chén quả hồng mật ong men hỏa biến - ấm chén bát tràng
Bộ ấm chén tay ngang men đá hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Giá bán: 850.000 đ Bộ ấm chén tay ngang men đá hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Bộ ấm chén lục giác men đá hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.450.000 đ Bộ ấm chén lục giác men đá hỏa biến cao cấp - ấm chén bát tràng