Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Ấm chén Tử Sa
Đèn
Giá bán: 0 đ Đèn
Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý vẽ hoa dây
Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Giá bán: 0 đ Đèn mai bình phú quý ngọc hoạ chim hoa
Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Giá bán: 0 đ Đèn bóng hắc nhung vẽ hoa mai
Đèn cúp bạch ngọc
Giá bán: 0 đ Đèn cúp bạch ngọc
Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Giá bán: 0 đ Đèn chân dế hắc nhung hoạ bạch liên
Quà tặng gốm sứ
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Bát hương
Mâm bồng men rong cổ vẽ rồng phượng vàng 18k
Giá bán: 1.350.000 đ Mâm bồng men rong cổ vẽ rồng phượng vàng 18k
Bộ trà men rong cổ vẽ long ẩn vàng 18k cao cấp
Giá bán: 1.100.000 đ Bộ trà men rong cổ vẽ long ẩn vàng 18k cao cấp
Mâm bồng men rong cổ đắp nổi rồng vàng 18k cao cấp p23
Giá bán: 1.300.000 đ Mâm bồng men rong cổ đắp nổi rồng vàng 18k cao cấp p23
Bát cúng men rong cố vẽ rồng vàng 18k cao cấp
Giá bán: 400.000 đ Bát cúng men rong cố vẽ rồng vàng 18k cao cấp
Bát hương men rong cổ rồng đắp nổi vẽ vàng 18k p13
Giá bán: 1.200.000 đ Bát hương men rong cổ rồng đắp nổi vẽ vàng 18k p13
Chóe cúng men rong cổ rồng vẽ vàng 18k cao 13cm
Giá bán: 600.000 đ Chóe cúng men rong cổ rồng vẽ vàng 18k cao 13cm
Tranh gốm Bát Tràng
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.150.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.850.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp
ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.680.000 đ ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén quà tặng cao cấp
ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén quà tặng cao cấp
Giá bán: 980.000 đ ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén quà tặng cao cấp
ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.680.000 đ ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén bát tràng
ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng - ấm chén giá rẻ đẹp
Giá bán: 0 đ ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng - ấm chén giá rẻ đẹp