05 hiểu lầm kéo dài cả thế kỷ về gốm sứ Bát Tràng

31/12/2018 3890

Nói về gốm sứ Bát Tràng thì có thể có hàng triệu câu chuyện để kể, mỗi ngày có hàng trăm thông tin mới từ Bát Tràng đưa ra và hàng triệu người Việt Nam tìm hiểu về gốm sứ. Đội ngũ Battrang.info với vai trò là đơn vị thông tin chính thống về gốm sứ, sẽ có trách nhiệm giải thích các vấn đề mà các bạn đang hiểu nhầm về Bát Tràng. Dự án chỉnh sửa thông tin hiểu lầm về Bát Tràng có tên là:TBT sẽ giúp các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Bát Tràng 

Nói về gốm sứ Bát Tràng thì có thể có hàng triệu câu chuyện để kể, mỗi ngày có hàng trăm thông tin mới từ Bát Tràng đưa ra và hàng triệu người Việt Nam tìm hiểu về gốm sứ. Đội ngũ Battrang.info với vai trò là đơn vị thông tin chính thống về gốm sứ, sẽ có trách nhiệm giải thích các vấn đề mà các bạn đang hiểu nhầm về Bát Tràng. Dự án chỉnh sửa thông tin hiểu lầm về Bát Tràng có tên là:TBT sẽ giúp các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Bát Tràng

Hiểu lầm đầu tiên mà nhiều người khi tìm hiểu về gốm sứ Bát Tràng đều hay nói:

bat trang bi trung quoc lam nhai

" Bát Tràng bị Trung Quốc làm nhái "

Nhưng sự thật, hầu hết các tích vẽ lên trên sản phẩm Bát Tràng đều sử dụng tích của Trung Quốc, các nhân vật được làm tượng sứ cũng vậy, các câu truyện từ xưa đến nay về gốm sứ đều là