Bài thơ cổ về Bát Tràng

02/09/2015 2360

Bài thơ hay về làng gốm cổ truyền Bát Tràng còn lưu lại đến bây giờ

 Bài thơ hay về làng gốm cổ truyền Bát Tràng còn lưu lại đến bây giờ 

Bài thơ cổ: BÁT TRÀNG(*)

cau be va lang co bat trang

Đất thiêng người giỏi nức quê xưa,
Từ chiếc bàn xoay hưởng lộc vua.
Chất củi đun lò nên nghiệp cả,
Đất sông luyện gốm nổi cơ đồ.
Góp công ham nghĩa lời vua tặng,
Đỗ đạt cao danh phúc tổ thừa.
Này đất đáng yêu phong vị đẹp,
Đầy trời ngan ngát khí xuân đưa.


Tác giả: Đặng Huy Chú (viết năm 1867) Dịch thơ: Nhà giáo Đỗ Hải