Bản đồ Bát Tràng

02/09/2015 10464

Bản đồ hướng dẫn bạn đi du lịch tới Bát Tràng, tổng đài hỗ trợ du lịch Bát Tràng 0438740627

bản đồ Bát Tràng

 -> Du lịch Bát Tràng ( xem chi tiết )

 Bản đồ hướng dẫn bạn đi du lịch tới Bát Tràng, tổng đài hỗ trợ du lịch Bát Tràng 0438740627

Ở Bát Tràng khi các bạn đi đường từ đường Đê Bát Tràng vào thì do đặc điểm là làng ven sông nên mọi đường ra khỏi Bát Tràng đều đi lên Đê Bát Tràng.

nên nếu bạn đến Bát Tràng và không nhớ đường hãy hỏi người dân chỉ đường ra Đê Bát Tràng.

Trong các con đường nhỏ trong làng cổ Bát Tràng cuối cùng đều dẫn ra bờ sông Hồng nên bạn có để đi men theo bờ sông là ra đường lên Đê Bát Tràng.

Mọi con đường nhỏ trong làng cổ Bát Tràng đều có mũi tên chỉ ra Đình làng Bát Tràng, bạn cũng có thể hỏi người dân đường ra Chợ gốm Bát Tràng 

Bạn cần thêm thông tin đi về Bát Tràng, bản đồ Bát Tràng xin vui lòng gọi số hỗ trợ của Tổng đài Du lịch Bát Tràng: 0438740627