Chuỗi cửa hàng gốm sứ Bát Tràng, GOM SU BAT TRANG

Ấm chén Tử Sa
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Quà tặng gốm sứ
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi cao cấp Bát Tràng cho ban 1m27
Giá bán: 7.520.000 đ Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi cao cấp Bát Tràng cho ban 1m27
Bộ đồ thờ rạn đắp nổi rồng cao cấp Bát Tràng giành cho ban thờ 1m53
Giá bán: 26.760.000 đ Bộ đồ thờ rạn đắp nổi rồng cao cấp Bát Tràng giành cho ban thờ 1m53
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi cho ban thờ kích thước 1m97
Giá bán: 28.500.000 đ Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi cho ban thờ kích thước 1m97
Lộc bình Tùng hạc men tràm cổ Bát Tràng vẽ tay cao 1m4
Giá bán: 3.490.000 đ Lộc bình Tùng hạc men tràm cổ Bát Tràng vẽ tay cao 1m4
Lộc bình tứ cảnh nổi men rong cổ Bát Tràng cao 1m4 - MS1513T
Giá bán: 3.450.000 đ Lộc bình tứ cảnh nổi men rong cổ Bát Tràng cao 1m4 - MS1513T
Lộc bình lý ngư vọng nguyệt men chàm cổ Bát Tràng cao 1m4 - MS1311T
Giá bán: 3.490.000 đ Lộc bình lý ngư vọng nguyệt men chàm cổ Bát Tràng cao 1m4 - MS1311T
Bát hương
Ấm chén men hoả biến thỏ ngọc dáng trống
Giá bán: 1.200.000 đ Ấm chén men hoả biến thỏ ngọc dáng trống
Ấm chén men hoả biến thiên thanh ba chân
Giá bán: 950.000 đ Ấm chén men hoả biến thiên thanh ba chân
Ấm chén hoả biến thiên thanh lục giác
Giá bán: 950.000 đ Ấm chén hoả biến thiên thanh lục giác
ấm chén men hoả biến nâu dáng nón
Giá bán: 950.000 đ ấm chén men hoả biến nâu dáng nón
Bộ ấm chén men hoả biến thỏ ngọc quai đồng
Giá bán: 1.350.000 đ Bộ ấm chén men hoả biến thỏ ngọc quai đồng
Ấm chén khắc bông lau men lục bảo ngọc Bát Tràng
Giá bán: 950.000 đ Ấm chén khắc bông lau men lục bảo ngọc Bát Tràng