Chuỗi cửa hàng gốm sứ Bát Tràng, GOM SU BAT TRANG

Ấm chén Tử Sa
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Quà tặng gốm sứ
MÂM BỒNG NGỦ QUẢ MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG/SEN BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
Giá bán: 1.500.000 đ MÂM BỒNG NGỦ QUẢ MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG/SEN BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
KỶ 5 CHÉN MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG CAO CẤP BÁT TRÀNG
Giá bán: 400.000 đ KỶ 5 CHÉN MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG CAO CẤP BÁT TRÀNG
KỶ 5 CHÉN NGAI SEN MEN RẠN ĐẮP NỔI CAO CẤP BÁT TRÀNG
Giá bán: 560.000 đ KỶ 5 CHÉN NGAI SEN MEN RẠN ĐẮP NỔI CAO CẤP BÁT TRÀNG
KỶ 3 CHÉN MEN RẠN ĐẮP NỔI BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
Giá bán: 1.000.000 đ KỶ 3 CHÉN MEN RẠN ĐẮP NỔI BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
MÂM BỒNG NGŨ QUẢ MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG/SEN CAO CẤP
Giá bán: 500.000 đ MÂM BỒNG NGŨ QUẢ MEN RẠN ĐẮP NỔI RỒNG/SEN CAO CẤP
BÁT CÚNG MEN RẠN ĐẮP NỔI BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
Giá bán: 300.000 đ BÁT CÚNG MEN RẠN ĐẮP NỔI BỌC ĐỒNG THẾP VÀNG
Bát hương
Ấm chén quai tre lòng hoa cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 1.450.000 đ Ấm chén quai tre lòng hoa cao cấp Bát Tràng
Ấm chén vuốt tay men gỗ cành cây cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 1.750.000 đ Ấm chén vuốt tay men gỗ cành cây cao cấp Bát Tràng
Ấm chén vuốt tay giỏ cua men gỗ cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 1.260.000 đ Ấm chén vuốt tay giỏ cua men gỗ cao cấp Bát Tràng
Ấm chén giỏ cua men hoả biến lòng hoa cao cấp Bát Tràng
Giá bán: 1.100.000 đ Ấm chén giỏ cua men hoả biến lòng hoa cao cấp Bát Tràng
Ấm chén giỏ cua men hoả biến màu đen
Giá bán: 850.000 đ Ấm chén giỏ cua men hoả biến màu đen
Ấm chén men hoả biến thỏ ngọc dáng trống
Giá bán: 1.200.000 đ Ấm chén men hoả biến thỏ ngọc dáng trống