Tạm ngưng các hoạt động du lịch về Bát Tràng chống dịch Covid 19

27/03/2020 1784

Hiện nay để chống dịch Covid 19, nên các hoạt động du lịch Bát Tràng đều tạm nqưng, các bạn có ý định du lịch Bát Tràng chờ sau dịch 

chợ gốm vắng covid 19

 Hiện nay để chống dịch Covid 19, nên các hoạt động du lịch Bát Tràng đều tạm nqưng, các bạn có ý định du lịch Bát Tràng chờ sau dịch 

Mọi vấn đề cần trao đổi về du lịch Bát Tràng xin liên hệ: 0919321885, tổng đài hỗ trợ du lịch Bát Tràng

Các bạn không nên di chuyển về Bát Tràng khi dịch Covid 19 đang hoành hành

 

Tag: #dulichbattrang, #ddu-lịch-bát-tràng