Gia chủ tuổi Tí treo tranh nào là hợp?

06/10/2015 1470

Theo thuyết Phong Thủy, mỗi tuổi tương ứng với một mệnh và mỗi mệnh đều có các mệnh tương sinhvà tương khắc với mệnh đó.

Chọn được bức tranh hợp mệnh và có quan hệ tương sinh với mệnh của gia chủ sẽ giúp gia chủ tăng cường vượng khí, gia đình hạnh phúc ấm êm, làm ăn phát tài, học hành tấn tới.

Tuổi Tý: Sinh vào các năm như 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008

a- Hợp với Tranh rồng, tranh sơn thuỷ hoành tráng, khí thế như bay, hướng nước chảy hoặc hướng rồng cuộn như chầu vào cung trung.

Tranh rồng bay

Tranh sơn thủy

b- Tác dụng: Quý nhân tương trợ, tránh được thị phi, tàng phong tụ khí, tiến tài khai vận, gia đình viên mãn; treo trong gia đình người làm quan rất lợi cho đường danh vọng, bước bước cao thăng.

c- Vị trí tốt nhất treo: ở phòng khách, tường bên trái theo hướng phòng (tay trái chủnhà).