Câu đối tại đình làng Bát Tràng

31/08/2015 2400

Trong đình làng Bát Tràng còn có một số câu đối từ lâu đời, chúng tôi xin được giải nghĩa của những câu đối này.

Trong đình làng Bát Tràng còn có một số câu đối từ lâu đời, chúng tôi xin được giải nghĩa của những câu đối này.
( Hình ảnh cấu đối trong đình làng Bát Tràng )  
1. Chữ Hán: 埔移手藝開亭宇áng văn hóa tỏa xa vạn dặm biểu hiện sự cát tường.ào kiệt thịnh trị.
蘭熱心香拜聖神
Phiên âm:
Bồ di thủ nghệ khai đình vũ Lan nhiệt tâm hương bái thánh thần
Dịch nghĩa:
Đem nghề từ làng Bồ ra khởi dựng đình miếu Lòng thành như hương lan cúng tạ thánh thần.
2. Chữ Hán
兩界江山圖畫入 重門煙月太平開
Phiên âm:
Lưỡng giới giao giang sơn đồ họa nhập Trùng môn yên nguyệt thái bình khai.
Dịch nghĩa:
Gianh giới giữa hai nơi đẹp như tranh vẽ Cửa từng lớp, khói che mặt trăng, mở ra một thời thái bình, thịnh trị.
3. Chữ Hán:
五行秀氣煄英傑 萬丈文光表吉祥
Phiên âm:
Ngũ hành tú khí chung anh kiệt Vạn trượng văn quang biểu cát tường Dịch nghĩa: Nơi tụ hội khí thiêng hun đúc nên những bậc anh hùng hào kiệt Ánh sáng văn hóa tỏa xa vạn dặm biểu hiện sự cát tường.
info