Đấu thầu tuyến xe buyt Long Biên - Bát Tràng

24/08/2015 1284

Hôm qua (6/12/2015), Sở Giao thông Công chính Hà Nội đã tổ chức đấu thầu tuyến xe buýt xã hội hoá số 47 Long Biên - Bát Tràng, với chiều dài tuyến là 14,5km. Đây là tuyến xe buýt xã hội hoá đầu tiên trong 6 tuyến xe buýt dự định đấu thầu của năm 2005.

Tham gia dự thầu có Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty xe khách Hà Nội, Công ty Vật tư Vận tải Xây dựng công trình giao thông và Công ty cổ phần vận tải du lịch hàng hoá.

Việc xã hội hoá vận tải hành khách công cộng đạt được 3 mục tiêu gồm: đáp ứng đi lại của hành khách, huy động các nguồn lực xã hội vào vận tải hành khách công cộng và tạo thế cạnh tranh lành mạnh giảm dần trợ giá.

Dự kiến, tuyến xe buýt số 47 Long Biên - Bát Tràng sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2006.