Những đồ trên ban thờ đại diện cho Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ

24/02/2017 2430

Việc thờ cúng giúp gia đình được đón nhận sự bình an, phù trợ của các yếu tố siêu hình. Cũng từ ban thờ, phản ánh quá trình nội tại được chuyển hoá trong tâm thức gia chủ. Phản ánh rõ nét sự kính trọng tới trời đất cai quản, tới tích Công chứa Đức của gia tiên tiền Tổ.

 

 Ban thờ: cần có đầy đủ yếu tố Ngũ Hành bài trí trên đó. Cụ thể:

- Bát hương có tro - đại diện cho Hành Thổ.
- Đèn thắp sáng - đại diện cho Hành Hoả
- Đỉnh Thờ - đại diện cho Hành Kim
- Chén ( hay choé ) đựng nước - đại diện cho Hành Thuỷ.
- Hoa tươi - đại diện cho hành mộc.

-  Ban thờ làm bằng gỗ ( nhưng mộc đó là mộc tĩnh - ko có đạt hiệu quả như mộc tươi).