Phân loại gốm sứ

31/08/2015 1970

Theo cấu trúc và tính chất sản phẩm: gốm thô, gốm mịn, gốm đặc biệt.

Theo cấu trúc và tính chất sản phẩm: gốm thô, gốm mịn, gốm đặc biệt. Theo mặt hàng: thực chất là phân loại theo nguyên liệu chủ yếu sản xuất ra sản phẩm đó như gạch ngói, sành tràng thạch, sành đá vôi, sứ frit, sứ corundon ... Theo lĩnh vực sử dụng: theo 1 nhóm sản phẩm có đặc tính kĩ thuật giống nhau. Nó cho ta một khái niệm chung về vai trò của ngành kĩ thuật gốm trong nền kinh tế quốc dân. Phân Loại Gốm Theo Lĩnh Vực Sử Dụng

Phân loại các loại gốm sứ ở Việt Nam