Gốm Hải Dương là gốm gì ?

23/02/2017 5456

Bạn đã từng nghe về gốm sứ Hải Dương, vậy gốm 

Nhà máy sứ Hải Dương, nay là Công ty cổ phần Sứ Hải Dương - một địa chỉ rất đỗi quen thuộc trên thị trường hàng tiêu dùng nước ta với mỗi sinh hoạt hàng ngày, từ nông thôn đến thành thị...

Là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp non trẻ, cùng với 13 cơ sở công nghiệp khác ra đời trong kế hoạch 3 năm 1958 - 1960 của miền Bắc XHCN khi nửa nước còn bị chia cắt, đến nay Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã trải qua trên 45 năm xây dựng và trưởng thành với biết bao thăng trầm trăn trở để vượt lên theo mỗi chặng đường vể vang của đất nước.

 

- Ngày 2/9/1960 mẻ sứ đầu tiên ra đời, Nhà máy Sứ Hải Dương lấy ngày đó là ngày thành lập nhà máy. Từ những sản phẩm đầu tiên trở thành kỷ vật lịch sử, tiếp đến những năm tháng đối đầu quyết liệt và ngoan cường với bom đạn lũ lụt và vô vàn khó khăn trong sản xuất, những tháng ngày bền bỉ từng chặng vật lộn với thị trường đầy biến động, cạnh tranh gay gắt, thử thách khắc nghiệt, cùng với sự quan tâm, động viên tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Nhà nước, Bộ Công nghiệp, tỉnh Hải Dương Công ty cổ phần Sứ Hải Dương vượt lên chính mình để tồn tại và vững bước phát triển. + Năm 1961 năm sản xuất đầu tiên đạt được 1.580.723 sản phẩm với giá trị tổng sản lượng đạt: 731.368 đồng. + Năm 1965 đã sản xuất được 7.270.345 sản phẩm với giá trị tổng sản lượng đạt 4.032.457 đồng. Lúc này, các sản phẩm đưa ra thị trường phải phân phối theo hệ thống thương nghiệp XHCN. + Đến năm 2004 sản xuất đạt gần 21 triệu sản phẩm với doanh thu 56,7 tỷ đồng. + Năm 2005 sản xuất đạt trên 23 triệu sản phẩm với doanh thu 64,9 tỷ đồng. - Ngày 9/10/1992 Bộ công nghiệp có quyết định số 921/CNn- TCLĐ chuyển đổi tổ chức và hoạt động của nhà máy thành Công ty Sứ Hải Dương. - Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước. Ngày 07/5/2004 Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ký quyết định số: 35/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty Cổ Phần Sứ Hải Dương. Tổng vốn điều lệ: 21.354.100.000 (đồng). Tổng số cán bộ, công nhân lao động hiện nay : 765 người. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh hiện nay gồm: 03 xí nghiệp thành viên , 05 phòng ban chức năng nghiệp vụ và 02 chi nhánh tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh