Nâng cấp hệ thống website battrang.info năm 2018

30/07/2018 189

11 năm đã qua, một chặng đường không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài, một chặng đường đánh dấu sự trưởng thành cũng như sự thay đổi cần có để battrang.info lại tiếp tục chuyển mình

Gốm sứ Bát Tràng đã chuyển mình theo từng thời kỳ và từng giai đoạn, đến mỗi một giai đoạn thì battrang.info cũng lại có những bước chuyển mình phù hợp để tự đánh thức giá trị bản thân và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về gốm sứ.