+ Quý Khách được phép đổi trả sản phẩm phải có những quy định sau:

+ Sản phẩm bị lỗi do phía nhà cung cấp.

+ Sản phẩm đảm bảo còn nguyên vẹn như khi chúng tôi chuyển cho các bạn.

Thời gian được bảo hành tuỳ tuỳ trên từng sản phẩm từ phí chúng tôi