Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Ấm chén Tử Sa
Đèn lọ thạp hoạ mai hoa
Giá bán: 0 đ Đèn lọ thạp hoạ mai hoa
Đèn hút lộc Phú quý ngàn hoa lam cổ
Giá bán: 0 đ Đèn hút lộc Phú quý ngàn hoa lam cổ
Đèn trụ men thuỷ tinh
Giá bán: 0 đ Đèn trụ men thuỷ tinh
Đèn chum miệng cao hoả thiên thanh
Giá bán: 0 đ Đèn chum miệng cao hoả thiên thanh
Đèn trụ vẽ sen rạn
Giá bán: 0 đ Đèn trụ vẽ sen rạn
Đèn mai bình vẽ sen rạn
Giá bán: 1.150.000 đ Đèn mai bình vẽ sen rạn
Quà tặng gốm sứ
Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương Sen phi 25 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Giá bán: 4.500.000 đ Bát hương Sen phi 20 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Giá bán: 0 đ Bát hương Sen phi 18 rát vàng 18k
Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Giá bán: 3.500.000 đ Bát hương Sen phi 16 rát vàng 18k
Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Giá bán: 0 đ Bát hương rồng phi 27 rát vàng 18
Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Giá bán: 5.500.000 đ Bát hương rồng phi 25 rát vàng 18k
Bát hương
BỘ ĐỒ THỜ MEN LAM CAO CẤP BÁT TRÀNG
Giá bán: 0 đ BỘ ĐỒ THỜ MEN LAM CAO CẤP BÁT TRÀNG
BỘ ĐỒ THỜ RẠN VẼ HỌA TIẾT RỒNG CAO CẤP
Giá bán: 0 đ BỘ ĐỒ THỜ RẠN VẼ HỌA TIẾT RỒNG CAO CẤP
BỘ ĐỒ THỜ RÁT VÀNG CAO CẤP BÁT TRÀNG
Giá bán: 0 đ BỘ ĐỒ THỜ RÁT VÀNG CAO CẤP BÁT TRÀNG
Lộc Bình Sen Cá Men Lam Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Lộc Bình Sen Cá Men Lam Cao Cấp
chóe Họa Tiết Sen Cá Vẽ Vàng Cao Cấp
Giá bán: 0 đ chóe Họa Tiết Sen Cá Vẽ Vàng Cao Cấp
Chóe Họa Tiết Mai Trĩ Men Lam Cao Cấp
Giá bán: 0 đ Chóe Họa Tiết Mai Trĩ Men Lam Cao Cấp
Tranh gốm Bát Tràng
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.150.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén làm quà tặng cao cấp
ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.850.000 đ ấm chén quai đồng men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén làm quà tặng cao cấp
ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén quà tặng cao cấp
Giá bán: 1.680.000 đ ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén quà tặng cao cấp
ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén quà tặng cao cấp
Giá bán: 980.000 đ ấm chén chóp men ngọc hỏa biến Bát Tràng - ấm chén quà tặng cao cấp
ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén bát tràng
Giá bán: 1.680.000 đ ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng ( gồm phụ kiện ) - ấm chén bát tràng
ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng - ấm chén giá rẻ đẹp
Giá bán: 0 đ ấm chén dáng chóp men hổ phách Bát Tràng - ấm chén giá rẻ đẹp