Chuỗi cửa hàng gốm sứ Bát Tràng, GOM SU BAT TRANG

Ấm chén Tử Sa
Ấm chén Tử Sa Phù Dung ( hàng đặt )
Giá bán: 0 đ Ấm chén Tử Sa Phù Dung ( hàng đặt )
Ấm Tử Sa cây thông chỉ đỏ - Mã số: CT460ĐTL
Giá bán: 460.000 đ Ấm Tử Sa cây thông chỉ đỏ - Mã số: CT460ĐTL
Ấm tử sa chuông chỉ đỏ kèm phụ kiện - Mã số: CH360ĐS1TL
Giá bán: 880.000 đ Ấm tử sa chuông chỉ đỏ kèm phụ kiện - Mã số:  CH360ĐS1TL
Ấm chén tử sa Hoa mai gốm đỏ - Mã số : TSN460N
Giá bán: 460.000 đ Ấm chén tử sa Hoa mai gốm đỏ - Mã số : TSN460N
Ấm tử sa đắp nổi hoa mai - Mã số : TSN460N
Giá bán: 460.000 đ Ấm tử sa đắp nổi hoa mai - Mã số : TSN460N
Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng- Mã số: MR460TL
Giá bán: 460.000 đ Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng- Mã số: MR460TL
Quà tặng gốm sứ
Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 1.560.000 đ Ấm tử sa tím Trung Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Giá bán: 785.000 đ Bộ lọc trà ông già, gốm men rạn ( hàng nhập khẩu)
Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 500.000 đ Bộ ấm trà du lịch màu đất phong cách Hàn Quốc ( hàng nhập khẩu )
Bộ ấm trà vẽ hoa sen Kungfu ( hàng nhập khẩu )
Giá bán: 700.000 đ Bộ ấm trà vẽ hoa sen Kungfu ( hàng nhập khẩu )
Bộ trà men đá Kungfu nhiều màu, hàng ấm chén cao cấp ( nhập khẩu )
Giá bán: 700.000 đ Bộ trà men đá Kungfu nhiều màu, hàng ấm chén cao cấp ( nhập khẩu )
Bộ trà men đen Longquan Kungfu ( nhập khẩu )
Giá bán: 620.000 đ Bộ trà men đen Longquan Kungfu ( nhập khẩu )
Bát hương
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 550H27
Giá bán: 1.100.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 550H27
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 800H36
Giá bán: 1.600.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 800H36
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 900H38
Giá bán: 1.800.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy Màu -MS: 900H38
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy -MS: 550H27
Giá bán: 1.100.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy -MS: 550H27
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy - MS: 800H36
Giá bán: 1.600.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy - MS: 800H36
Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy - MS: 900H38
Giá bán: 1.800.000 đ Lộc Bình Đắp Long Quấn Thủy - MS: 900H38
Tranh gốm Bát Tràng
Mẫu tranh gốm Mosaic hoa xanh
Giá bán: 0 đ Mẫu tranh gốm Mosaic hoa xanh
Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 5
Giá bán: 0 đ Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 5
Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 4
Giá bán: 0 đ Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 4
Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 3
Giá bán: 0 đ Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 3
Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 2
Giá bán: 0 đ Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 2
Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 1
Giá bán: 0 đ Tranh gốm tứ cảnh Mai lan cúc trúc - mẫu 1
Ấm chén Bát Tràng in logo
ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
Giá bán: 800.000 đ ẤM TÍCH VẼ HOA VĂN KĨ - Mã số: T800HVK15L
BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
Giá bán: 600.000 đ BỘ ẤM LÙN LÁ SEN - Mã số: TL600LS
BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
Giá bán: 600.000 đ BỘ ẤM LÙN VẼ SEN - TL600VS
ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
Giá bán: 380.000 đ ẤM TÍCH VẼ SEN - Mã số: T380VS1L
ẤM TÍCH VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
Giá bán: 380.000 đ ẤM TÍCH  VẼ LÁ KHOAI + CHUỒN CHUỒN MEN NGÀ - Mã số: T380LK1L
ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L
Giá bán: 380.000 đ ẤM TÍCH VẼ CHUỒN GIẢ CỔ - Mã số: T380VC1L
info