Gốm sứ Bát Tràng,gom su bat tràng, gốm bát tràng, gom bat trang

Quà tặng gốm sứ
Lọ lộc bình MX " phúc đức " 1m6
Giá bán: 5.500.000 đ Lọ lộc bình MX " phúc đức " 1m6
Lọ lộc bình MX " sơn thủy "
Giá bán: 8.500.000 đ Lọ lộc bình MX  " sơn thủy "
Lộc bình vẽ " tùng hạc "
Giá bán: 12.500.000 đ Lộc bình vẽ " tùng hạc "
Lộc bình " sơn thủy cá chép "
Giá bán: 8.200.000 đ Lộc bình " sơn thủy cá chép "
Lộc bình men màu " tứ cảnh " cao cấp vẽ kỹ Bát Tràng - cao 1m4
Giá bán: 7.500.000 đ Lộc bình men màu " tứ cảnh " cao cấp vẽ kỹ Bát Tràng - cao 1m4
Lộc bình men vàng " công đào " vẽ kỹ cao cấp - cao 1m4
Giá bán: 8.200.000 đ Lộc bình men vàng " công đào " vẽ kỹ cao cấp - cao 1m4
Bát hương
Mai bình "Thuận buồm xuôi gió" men rạn đắp nổi
Giá bán: 0 đ Mai bình "Thuận buồm xuôi gió" men rạn đắp nổi
Bóng hút tài lộc "Công danh phú quý" men rạn đắp nổi dát vàng
Giá bán: 0 đ Bóng hút tài lộc "Công danh phú quý" men rạn đắp nổi dát vàng
Bóng hút tài lộc "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi vẽ vàng
Giá bán: 0 đ Bóng hút tài lộc "Thuận buồm xuôi gió" đắp nổi vẽ vàng
Mai bình men rạn đắp nổi "Công danh phú quý"
Giá bán: 0 đ Mai bình men rạn đắp nổi "Công danh phú quý"
Mai Bình Thuận Buồm Xuôi Gió Đăp Nổi Vẽ Vàng 24k
Giá bán: 0 đ Mai Bình Thuận Buồm Xuôi Gió Đăp Nổi Vẽ Vàng 24k
Bóng hút tài lộc " Mã đáo thành công" đắp nổi vẽ vàng
Giá bán: 0 đ Bóng hút tài lộc " Mã đáo thành công" đắp nổi vẽ vàng
Tranh gốm Bát Tràng
Tranh sứ tứ quý vẽ màu khung gỗ gụ cao cấp - kích thước 55 x 120cm
Giá bán: 12.900.000 đ Tranh sứ tứ quý vẽ màu khung gỗ gụ cao cấp - kích thước 55 x 120cm
Tranh sứ tứ cảnh vẽ màu tràm khung gỗ gụ cao cấp - kích thướng 50 x 1m
Giá bán: 10.900.000 đ Tranh sứ tứ cảnh vẽ màu tràm khung gỗ gụ cao cấp - kích thướng 50 x 1m
Tranh sứ tứ quý vẽ màu đắp nổi cao cấp - kích thước 43 x 85cm
Giá bán: 3.500.000 đ Tranh sứ tứ quý vẽ màu đắp nổi cao cấp - kích thước 43 x 85cm
Tranh sứ vẽ cá chép màu đắp nổi cao cấp - kích thước 50 x 1m
Giá bán: 5.000.000 đ Tranh sứ vẽ cá chép màu đắp nổi cao cấp - kích thước 50 x 1m
Tranh sứ tứ quý vẽ màu tràm đắp nổi cao cấp Bát Tràng - kích thước 50 x 1m
Giá bán: 3.500.000 đ Tranh sứ tứ quý vẽ màu tràm đắp nổi cao cấp Bát Tràng - kích thước 50 x 1m
Tranh cá chép vẽ màu đen trắng đắp nổi cao cấp - kích thước 50 x 1m
Giá bán: 0 đ Tranh cá chép vẽ màu đen trắng đắp nổi cao cấp - kích thước 50 x 1m
Ấm chén Bát Tràng in logo
Đèn Lê Chân Đồng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Lê Chân Đồng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Bát Tràng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Bát Tràng Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Men Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Men Ngọc Lục Bảo
Đèn Dầu Chân Đồng
Giá bán: 0 đ Đèn Dầu Chân Đồng
Nậm Rượu Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Nậm Rượu Men Xanh Ngọc Lục Bảo
Bát Hương Xanh Ngọc Lục Bảo
Giá bán: 0 đ Bát Hương Xanh Ngọc Lục Bảo
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng
Giá bán: 780.000 đ Bộ Bình Nước Gốm Sứ Bát Tràng